افزایش شیر محلی با تغذیه پودر شیر خشک پر چرب برای پستانداران

شیرخشک محصولی است که از استخراج آب از شیر تهیه می شود حذف رطوبت احتمال رشد میکروبی را کاهش می دهد این مزایایی را از نظر حمل و نقل، ذخیره سازی و ماندگاری شیر خشک می دهد که شیر مایع فاقد آن است شیرخشک معمولا جایگزین ارزان تری برای شیر مایع است و کاربردهای متنوعی دارد.

انواع مختلفی از پودر شیر خشک پر چرب با محتوای پروتئین، چربی و آب متفاوت وجود دارد انواع اصلی آن شیرخشک کامل، شیرخشک خشک بدون چربی و شیرخشک بدون چربی است اختصارات رایج WMP، NFDM و SMP برای این نوع شیرخشک معرفی شد.

مهمترین مشخصه ای که این نوع شیرخشک را تعریف می کند، وزن چربی شیر بر اساس مواد جامد شیر بدون چربی (MSNF) است که بسته به نوع آن بین 1.5 تا 40 درصد متغیر است خاصیت دوم میزان رطوبت است که از 5 درصد وزنی تا کمتر از 1 درصد متغیر است.

NFDM و SMP بیشتر با محتوای پروتئین شیر آنها تعیین می شود SMP دارای حداقل محتوای پروتئین شیر 34٪ است، در حالی که NFDM هیچ محتوای پروتئین استانداردی ندارد

شیرخشک های WMP، NFDM و SMP برای استفاده به عنوان مواد تشکیل دهنده بر اساس عملیات حرارتی مورد استفاده در ساخت آنها طبقه بندی می شوند این تیمار حلالیت شیرخشک و در نتیجه کاربردهای مناسب را تعیین می کند.

این کاربردها از مخلوط کردن با خمیر برای افزودن ترد به شیرینی ها، جایگزینی تخم مرغ و استفاده به عنوان نگهدارنده در نان، تا ساخت شکلات شیری، بستنی و شیر خشک برای نوزادان متغیر است.

شیرخشک نیز در طول تلاش های امدادی بشردوستانه توزیع می شود، در پناهگاه های اضطراری ذخیره می شود و توسط کوهنوردان و کمپینگ ها حمل می شود.