سنگ مصنوعی پشت تلویزیون از ورود انرژی منفی جلو داری می کند

معمولاً یک سنگ مصنوعی پشت تلویزیون نما یا روکش دارای ناودانی در پشت خود است، که احتمالاً به این معنی است که می توان از پیچ و مهره های ساده برای نصب از طریق دیوار به گل میخ ها استفاده کرد. با این حال، اگر سنگ مصنوعی پشت تلویزیون واقعی باشد.

یک لنگر بتنی مناسب، لنگر آستین یا لنگر بنایی برای نصب پایه دیواری تلویزیون مورد نیاز است “آیا ملاحظات خاصی در مورد مراحل نصب و نصب بر روی دیوار سنگی ناهموار وجود دارد؟”

پایه‌های چرخشی و پایه‌های مفصلی که معمولاً دارای یک بازوی چرخشی هستند که به سمت بیرون حرکت می‌کند و از چپ به راست حرکت می‌کند و پایه‌های پایین‌کشنده، مانند پایه‌های تلویزیون MantelMount، ممکن است این امکان را فراهم کنند.

برای تماشای بهتر تلویزیون پس از تشخیص اینکه کدام نوع پایه را ترجیح می دهید، یکی دیگر از مواردی که باید به آن توجه کنید، تکیه گاه ساختاری پشت دیوار سنگی است. آیا بتن، گل میخ، سنگ مصنوعی پشت تلویزیون جامد یا هیچ چیز نیست؟ برای انتخاب لنگر مناسب باید بدانید که چه نوع تکیه گاه پشت دیوار است.

هنگامی که نوع پایه و تکیه گاه ساختاری مشخص شد، باید نوع لنگر مناسب را کشف کنید. شما می خواهید مطمئن شوید که لنگر مناسب برای کاربرد خود دارید، چه لنگر بتنی، بنایی یا آستینی.

توجه داشته باشید که همه پایه‌های دیواری دارای لنگرهای مناسب برای هر سبک کاربردی نیستند، بنابراین مطمئن شوید که لنگر می‌تواند وزن مناسب را تحمل کند.

“چند چیزهایی است که باید قبل از نصب تلویزیون بر روی سنگ مصنوعی پشت تلویزیون سنگی ناهموار بدانم؟” قبل از ساختن پایه تلویزیون دیواری سنگی باید به چند نکته توجه داشته باشید:

چندین بار اندازه گیری ها را برای تمام نقاط نصب خود بررسی کنید تا اشتباهات ایجاد سوراخ در سنگ مصنوعی پشت تلویزیون را به حداقل برسانید.

اطمینان حاصل کنید که یکپارچگی سنگ مصنوعی پشت تلویزیون در شکل خوبی است و خرد نمی شود مطمئن شوید که تمام ابزارها و سخت افزارهای مناسب از جمله چکش، مته، لنگرهای مناسب و مته ها در دسترس هستند.

سعی کنید یکنواخت ترین قسمت سنگ مصنوعی پشت تلویزیون را روی سنگ مصنوعی پشت تلویزیون سنگی ناهموار انتخاب کنید در حالی که یک تنظیم کننده عمق را نیز به عنوان راه حل خریداری کرده اید.