عروس و دامادی که با ورق کاغذ ماشین خود را تزیین نمودند!

کاغذ شبکه ای به هم پیوسته با خواص و ویژگی هایی است که به دو نوع ماده مورد استفاده در ساخت کاغذ بستگی دارد.

در ساخت خمیر کاغذ – که اولین مرحله از فرآیند تولید است – از الیاف سلولزی به عنوان یک بسته گره دار استفاده می شود.

مواد پیچیده مانند همی سلولز، و این مواد مواد اولیه در صنعت ورق کاغذ هستند اولین کسی که کاغذ درست کرد کی بود؟
وقتی به ابتدای کاغذ به عنوان چیزی که با استفاده از مواد طبیعی ساخته می شود نگاه می کنیم، مراحل متوالی را طی می کند.

اولین کسی که خمیر کاغذ درست می کند چینی ها (Cai Lun) در سال 123 قبل از میلاد هستند و چینی ها (Cai Lun) که خمیر کاغذ استفاده شده در سال 123 قبل از میلاد توسط علیچ استفاده شده است.

ورق کاغذ
پس از آن، چینی ها با آسیاب کردن طناب ها، توری ها و پارچه های فرسوده قدیمی، کاغذ می ساختند و سپس از آنها کاغذ می ساختند.
چین به صنعت کاغذ شهرت یافت و مدتها در اسرار بی نظیر بود و در سال 795 پس از آنکه اعراب از چینی ها خواستند تا هنر خدا را در ترکستان به آنها بیاموزند صنعت کاغذ در بغداد در کشور عراق آغاز شد.
چین اولین کشوری بود که در سال 600 قبل از میلاد سکه های فلزی سنگین را با ارزهای کاغذی جایگزین کرد.تاریخ ارز کاغذی را بخوانید.

مصریان باستان در تلاش برای جایگزینی استفاده از سنگ ها و مصالح سنگین برای نوشتن با موادی که استفاده و نگهداری آسان و سبک وزن هستند، پیش قدم شدند.مناسب برای سنگ و سنگفرش هایی که قبلاً روی آنها می نوشتند.
سپس گام مهمی در ساخت کاغذ که اکنون به شکل اولیه آن می شناسیم، آغاز شد، زمانی که چینی ها (تسای لون) نوع دیگری از کاغذ را از پارچه های فرسوده، طناب ها و توری های کهنه ساختند که آنها را خرد کرد و در آب تمیز تجزیه و تحلیل کرد.

تجزیه می شود و یک پارچه منسجم را تشکیل می دهد که از مراحل دیگر عبور می کند و در نتیجه موادی ایجاد می شود که می توان از آن برای نوشتن استفاده کرد.